Maskintransport
Maskintransport, bred last. Transport af Komatsu Gummiged.
Maskintransport - Bred Last. Transport af Komatsu Gummiged.
Maskintransport - Bred Last. Læsset Komatsu Gummiged.

Maskintransport og Specialtransport


Har I brug for en maskintransport eller anden særtransport/blokvognstransport, så står vi klar til at hjælpe jer. Jesper Thygesen A/S flytter alle slags selvkørende maskiner og specielle transportere og har stor erfaring i at transportere for entreprenør-, recycling-, nedrivnings- og skovbrugsbranchen.

Vi er meget fleksible og står klar til at finde en løsning, som passer til netop jeres transport. Vi sørger selv for tilladelser, ledsagerbil/følgebil og sørger for, at dit gods kommer sikkert frem. Ring til os eller  send os en mail vedrørende jeres næste transport eller hvis I ønsker et tilbud og vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt. Alle vores priser er eks. moms.

Maskintransport, kørsel med blokvogn

Hos Jesper Thygesen A/S  kører vi både med blokvogn og hurtigløber, så uanset hvad I skal have transporteret, så har vi en løsning i forhold til sammenkobling af lastbil og trailer. 

Vi har udgangspunkt i Tølløse, men vi transporterer til hele landet, hvor vi kører mellem Sjælland, Jylland, Fyn, Lolland Falster og øerne, samt nabolandene, så som Sverige og Tyskland. Vi kører til mange grusgrave, byggepladser, skrotpladser, men også almindelige kvarterer, f.eks. parcelhuse, som skal rives ned. Nogen steder kan være svære at komme ind på, pga. parkede biler eller snævre veje, men ring til os og så kan vi finde ud af, hvad vi kan gøre.


Herunder kan I læse lidt mere om de forskellige sammenkoblinger af lastbil og trailer, blokvognstransport og transport på hurtigløber.

Transport på blokvogn

En særtransport med en totalvægt på 42T, skal transporteres på en blokvogn. Vi har modulopbyggede blokvogne, som betyder, at vi kan tilpasse sammenkoblingen til din specifikke transportopgave.

Når man skal transportere noget på en blokvogn, kræver det også særtransporttilladelse fra politiet, fordi en blokvogn overskrider bestemmelserne i Dimensions Bekendtgørelsen.

Med blokvognstransport kan I f.eks. få transporteret knusere, gummigede, gravemaskiner, dumpere og dozere. Hertil transporterer vi også mange skovmaskiner såsom mejetærskere, udkøringsmaskiner og traktorer. Vi flytter også pavillioner, skure, husbåde mm. 

 

Transport på hurtigløber

Har du en mindre maskintransport med en totalvægt på maks 30 T og højde 4,10 så kan du få den transporteret på en hurtigløber. En hurtigløber er ikke indregistreret som en blokvogn, så derfor kan den ikke transportere lige så tunge læs, som en blokvogn, men den kan tilgengæld køre lidt hurtigere på vejene.

Vi transporterer ofte mindre gravemaskiner, gummigede, skovmaskiner samt udstyr på hurtigløberen.

 

Følgebil

Mange særtransporter kræver følgebil. Det er dimensionerne på dit gods, som afgør, om der skal bruges følgebil, dvs. højde, længde, brede og vægt på godset. Har du en transport, med en bredde på over 3,65 m og længde på over 30 m, skal du have følgebil med under transporten. Med en bredde på over 4,5 m skal du have to følgebiler på landevejene og en på motorvej. Vi sørger for, at der er følgebil på, når det er påkrævet.

 

Maskintransport kan være meget omfattende og der er mange detaljer, som skal passe sammen. Derfor er det vigtigt for jer, at have en leverandør, som giver værdi til jeres forretning. Det er vigtigt for jer, at jeres leverandør kender jeres materiel og at maskiner, udstyr mm. kommer frem, som aftalt, så I kan komme igang med jeres projekter. Ring til os og vi hjælper jer videre.

Vi tilbyder:


 • Transport af Entreprenørmaskiner: gravemaskiner, dozere, gummigede mm.
 • Transport af Skovmaskiner: skovningsmaskiner, fældebunkelæggere, udkøringsmaskiner og flishuggere.
 • Transport af Recyclingmaskiner og anlæg: knusere og sorteringsanlæg.
 • Transport af Deponimaskiner; kompaktere og læssemaskiner
 • Transport af Trucke og containertrucke
 • Transport af Landbrugsmaskiner: mejetærskere, landbrugsvogne, traktorer og landbugsredskaber
 • Transport af Lifte og teleskoplæssere
 • Transport af Både og Husbåde
 • Transport af Kampvogne
 • Transport af Siloer
 • Transport af Brændte maskiner
 • Transport af Defekte maskiner

Force majeure-bestemmelser for Jesper Thygesen A/S

 

"Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Det påhviler parternerne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor."